استانداردهای حسابداری

شماره استاندارد عنوان استاندارد Pdf Word PowerPoint
۳۲ کاهش ارزش داراییها
۳۱ داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده
۳۰ سود هر سهم
۲۹ فعالیتهای ساخت املاک
۲۸ فعالیتهاى بیمه عمومى
۲۷ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی
۲۶ فعالیتهای‌ کشاورزی
۲۵ گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف
۲۴ گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری
۲۳ حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌
۲۲ گزارشگری‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌
۲۱ حسابداری‌ اجاره‌ها
۲۰ ‌ سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته – تجدیدنظر شده ۱۳۸۹
۱۹ ترکیبهای تجاری – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴
۱۸ صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴
۱۷ داراییهای نامشهود- تجدید نظر شده ۱۳۸۶
۱۶ استانداردحسابداری شماره ۱۶، آثار تغییردرنرخ ارز(تجدیدنظرشده۱۳۹۱)
۱۵ حسابداری‌ سرمایه‌گذاریها
۱۴ نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری
۱۳ حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌
۱۲ افشای اطلاعات اشخاص وابسته – تجدید نظر شده ۱۳۸۶
۱۱ داراییهای ثابت مشهود – تجدید نظر شده ۱۳۸۶
۱۰ حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌
۹ حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت
۸ حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا
۶ گزارش‌ عملکرد مالی
۵ رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴
۴ ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی- تجدیدنظر شده ۱۳۸۴
۳ درآمد عملیاتی
۲ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد
۱ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی

ثبت سفارش