خدمات انبار گردانی

انبارگردانی دارای مزایای زیادی برای شرکت‌ها است که باعث تعیین مقدار موجودی کالاها در پایان دوره می‌شود. با وجود سیستم‌های ثبت نرم افزاری انبارگردانی به مانند گذشته این کار دارای دشواری زیادی نیست و برای این امر نیاز به تخصص و مهارت مناسب حس می‌شود. با توجه به وضعیت مالی شرکت‌ها لازم است سالیانه یک بار به صورت کامل انبارگردانی انجام شود.
انبارگردانی نیاز به تنظیم و تهیه دستورالعمل داشته و برای شرکت‌های مختلف نظیر شرکت‌های بازرگانی، تولید و صنعتی قابل انجام است. با انبارگردانی می‌توان وضعیت موجودی کالاها را سنجید و برای اطمینان از وضعیت کالاها و ثبت مناسب آن، سالیانه به صورت یک بار انبارگردانی مفید و لازم‌الاجراست که توسط شرکت‌های حسابداری قابل انجام است.

خدمات انبار گردانی:
شروع به کار انبارگردانی
تشکیل کمیته انبارگردانی
تعیین تعداد و نوع انبار
تعیین زمانبدی انبار گردانی
کنترل چیدمان صحیح کالا در انبار
اعلام کتبی اخرین شماره سریال رسید
حواله انبار
اماده سازی تگ انبارگردانی
شمارش کالا توسط گروه شمارش کننده
مطابقت نمودن با اقلام شمارش شده
ایجاد کاردکس کالا
کنترل برای عدم مغایرت
تایید نهایی

تماس تلفنی