تهیه و راه اندازی نرم افزار حسابداری

با توجه به همکاریهای نزدیک با شرکتهای نرم افزاری و آشنائی کامل به ساختار نرم افزار های معتبر مالی و سیستم های جامع در زمینه های بازرگانی ، صنعتی ، پیمانکاری و نرم افزارهای تخصصی پخش . می توانیم مشاور خرید نرم افزار مورد نیاز و مناسب با شرایط فعالیتی شما باشیم و از مرحله فاز شناخت و تشخیص نیازمندیها تا راه اندازی و استقرار بهینه در کنارتان باشیم این خدمات عبارتند از:

  • مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه های مالی ، انبار، حقوق و دستمزد شرکتها ،موسسات ، فروشگاه ها ، مراکز خدماتی و اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت . افزار حسابداری.
  • تبدیل سیستم دستی مالی به سیستم مکانیزه.

برای خریداری و دریافت نرم افزار روی عکس آن کلیک کنید

لیست نرم افزارها

ثبت سفارش