خدمات حسابداری

۱- انجام کلیه امورحسابداری و مالی شرکتها (سهامی خاص ، سهامی عام ، با مسئولیت محدود و تعاونی) ، موسسات و کارخانجات .

۲- تهیه، تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه وپاسخ گویی به ممیزمالیاتی وهمچنین تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده توسط نیروهای زبده مالی.

۳- ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه)

۴- تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی ، حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها طبق ضوابط و استانداردهای ملی .

۵- تهیه صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص .

۶- تهیه انواع گزارشات مالی وتجزیه و تحلیل صورت‌های مالی .

۷- تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص .

۸- اعزام نیروی حسابداری از کمک حسابدار تا مدیر ومشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (تمام وقت یا پاره وقت) .نظارت و پشتیبانی مستمر نیروهای اعزامی به شرکتها و موسسات .

۹- مدیریت و مشاوره مالی .

۱۰- تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه .

۱۱- طراحی کدینگ حسابداری بر اساس استاندارد و خصیصه شرکت و اطلاح کدینگ نامناسب .

۱۲-  آموزش حسابداران شرکتها در سطوح مختلف.

۱۳- ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتاسیس یا شرکتهای با سیستم مالی نامرتب .

۱۴-  انجام عملیات مربوط به امور معوقه و بهم ریخته ، اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شرکتها .

۱۵- انجام و بررسی مسائل حل اختلاف مالی فی مابین شرکاء در سنوات جاری و گذشته .

۱۶- قبول امور مربوط به دارائی و بیمه و ارائه مشاوره مناسب .

۱۷-حسابداری پیمانکاری و تنظیم صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی .

۱۸- کنترل خط تولید و بهای تمام شده و انجام عملیات انبار گردانی و سیستم‌های انبارداری، کدینگ کالا و کنترل موجودی .

۱۹- مشاوره در بررسی مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاریها و ارائه نتایج حاصل از تحلیل های مالی .

۲۰- همکاری در زمینه تهیه گزارشات توجیهی و برگزاری مجامع مربوط به افزایش سرمایه شرکتها .

۲۱- پیاده سازی نظام مالی شرکتها شامل(گردش اطلاعات اولیه ،کدینگ مالی،کدینگ اموال،کدینگ انبار و ایجاد ساختار مراکز هزینه) .

۲۲- پیاده سازی قیمت تمام شده در واحدهای تولیدی و صنعتی .

۲۳- حسابداری انبار و انجام کارهای مربوط به انبار گردانی.

ثبت سفارش