خدمات حسابداری

– انجام کلیه امورحسابداری و مالی شرکتها (سهامی خاص ، سهامی عام ، با مسئولیت محدود و تعاونی) ، موسسات و کارخانجات .
– تهیه، تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه وپاسخ گویی به ممیزمالیاتی وهمچنین تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده توسط نیروهای زبده مالی.
– ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه)
– تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی ، حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها طبق ضوابط و استانداردهای ملی .
– تهیه صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص .
– تهیه انواع گزارشات مالی وتجزیه و تحلیل صورت‌های مالی .
– تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص .
– اعزام نیروی حسابداری از کمک حسابدار تا مدیر ومشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (تمام وقت یا پاره وقت) .نظارت و پشتیبانی مستمر نیروهای اعزامی به شرکتها و موسسات .
– مدیریت و مشاوره مالی .
– تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه .
– طراحی کدینگ حسابداری بر اساس استاندارد و خصیصه شرکت و اطلاح کدینگ نامناسب .
– آموزش حسابداران شرکتها در سطوح مختلف.
– ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتاسیس یا شرکتهای با سیستم مالی نامرتب .
– انجام عملیات مربوط به امور معوقه و بهم ریخته ، اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شرکتها .
– انجام و بررسی مسائل حل اختلاف مالی فی مابین شرکاء در سنوات جاری و گذشته .
– قبول امور مربوط به دارائی و بیمه و ارائه مشاوره مناسب .
– حسابداری پیمانکاری و تنظیم صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی .
– کنترل خط تولید و بهای تمام شده و انجام عملیات انبار گردانی و سیستم‌های انبارداری، کدینگ کالا و کنترل موجودی .
– مشاوره در بررسی مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاریها و ارائه نتایج حاصل از تحلیل های مالی .
– همکاری در زمینه تهیه گزارشات توجیهی و برگزاری مجامع مربوط به افزایش سرمایه شرکتها .
– پیاده سازی نظام مالی شرکتها شامل(گردش اطلاعات اولیه ،کدینگ مالی،کدینگ اموال،کدینگ انبار و ایجاد ساختار مراکز هزینه) .
– پیاده سازی قیمت تمام شده در واحدهای تولیدی و صنعتی .
– حسابداری انبار و انجام کارهای مربوط به انبار گردانی.

تماس تلفنی