مشاوره مالیاتی

با تصمیمی درست تمامی مسائل مالیاتی خود را برون سپاری کنید تا با کمترین هزینه بهترین بازده را داشته باشید .

  • تهیه اظهارنامه مالیاتی پایان سال
  • تهیه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده
  • تهیه گزارشات فصلی خرید و فروش
  • تنظیم دفاتر قانونی روزنامه و کل
  • تنظیم لوایح مالیاتی
  • پیگیری پرونده های دعاوی مالیاتی و شرکت در جلسات حل اختلاف مالیاتی
  • ثبت نام در پرتال جامع مالیاتی کشور و اخذ کد اقتصادی
  • ثبت نام ارزش افزوده

ثبت سفارش