مشخصات مدیران شرکت

آقای محمدرضا بختیاری
کارشناس ارشد حسابداری
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سوابق کاری: عضو انجمن حسابداران خبره ایران،‌ ۱۳ سال سابقه کاری در یکی از وزارتخانه های دولتی که ۵ سال آن سابقه مدیریت حسابداری مالی میباشد، ۲ سال سابقه کاری در زمینه حسابرسی، ۴ سال سابقه کاری در زمینه مدیریت موسسه حسابداری و حسابرسی

 

 

 

خانم مهندس انسیه بختیاری

کارشناس ارشد کامپیوتر
مهندس کامپیوتر (نرم افزار)
عضو هیئت مدیره

ثبت سفارش