درباره ما

تراز آذین اروند

ما را بشناسید!

موسسه ی تراز آذین اروند از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده و آذرماه سال ۱۳۹۲ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و از پتانسیل منابع انسانی، سخت افرازی و نرم افزاری خوبی برخوردار میباشد. از صفر تا صد، امور مربوط به کارت بازرگانی شرکتها و اشخاص حقیقی در جهت اخذ برای اولین بار یا تمدید مجدد آنرا نیز انجام می دهد . خرید نرم افزارهای حسابداری با توجه به خصیصه ی هر صنعت و شغل نیز در تخصص و مهارت این مجموعه میباشد. انجام دفاعیه های مالیاتی برای شرکتهایی که اظهارنامه های عملکرد آنها را اشخاص دیگر تهیه و تنظیم نموده اند ولی توانایی دفاع از عملکرد خود را ندارند. تهیه و تنظیم لوایح بیمه و لوایح مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در جهت کاهش و تقلیل آنها پس از اخذ وکالتنامه محضری و مطالعه ی گزارش رسیدگی گروه محترم رسیدگی.

IMG_1758
shadow
IMG_1759
shadow
IMG_1757
shadow
IMG_1760
shadow

تماس تلفنی