درباره ما

ما را بشناسید!

این مجموعه از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نموده و از آذرماه سال ۱۳۹۲ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده ، از پتانسیل منابع انسانی خوبی برخوردار میباشد و در تمام زمینه های حسابداری مالی و مالیاتی اشراف کاری دارد و با متخصصین سطح بالای سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و سازمان تامین اجتماعی همکاری و تعامل مناسبی دارد.

موسسه تراز آذین اروند