موضوعات: حقوق و دستمزد

۱۷

دی۱۳۹۶
مرخصی استحقاقی سالانه کارگران مشاغل سخت و زیان آور، ۵ هفته می باشد. مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود. تعطیلات و مرخصی ها : در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یادر کارگاه هایی که حسب نوع کار ویا ... خواند بیشتر

۱۷

دی۱۳۹۶
افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند.   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که فقط ارسال درخواست‌های بازنشستگی پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور با ... خواند بیشتر

۲۱

مهر۱۳۹۶
حداقل حقوق، دستمزد و مزایا ،پایه حقوق کارگران   حداقل حقوق، دستمزد و مزایا : افزایش حداقل دستمزد تا ٢,۴میلیون‌تومان   تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ١٣٩٧ کارگران، امروز با برگزاری سه نشست دستمزد، روابط کار و تغییر ساختار به صورت رسمی کلید خواهد خورد.   فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد که ... خواند بیشتر

۱۸

تیر۱۳۹۶
متوسط دستمزد برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از جمع مزد یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار   شرایط بازنشستگی درقانون تأمین اجتماعی : براساس بند ١۵ ماده ٢ بازنشستگی عبارت است از عدم ... خواند بیشتر

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۶
پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود را طبق مقررات ماده ۸۵ قانون یادشده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره ... خواند بیشتر

۱۸

فروردین۱۳۹۶
متوسط دستمزد برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از جمع مزد یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار شرایط بازنشستگی درقانون تأمین اجتماعی : براساس بند ١۵ ماده ٢ بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال ... خواند بیشتر

۰۷

اسفند۱۳۹۵
حق بیمه (بصورت آزاد) طبق قانون سازمان تامین اجتماعی ۳۰% دستمزد می باشد. برای محاسبه حق بیمه ماده ۸۰ کافیست دستمزد ماهیانه وی را در ۲۰% ضرب نمایید. معافیت حق بیمه سهم کارفرما : ماده ۸۰ – معافیت حق بیمه سهم کارفرما بطور خلاصه، منظور از ماده ۸۰ ، ... خواند بیشتر

۲۹

بهمن۱۳۹۵
ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ،علاوه بر پرداختهای موضوع ماده(۶۵) و تبصره‌های آن و ماده(۶۶) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد: شرایط و میزان پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد : جوابیه ۹۴۰۰۷۸ مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ سازمان امور اداری ... خواند بیشتر

ثبت سفارش