دسته: قوانین

بیمه بیکاری

۲۶

بهمن۱۳۹۸
بارها اتفاق افتاده کارگری به دلایل مختلف از جمله تعدیل نیرو، تعطیلی کارگاه، اخراج، اتمام قرارداد کار و عدم تمدید مجدد آن و … کار خود را از دست می دهد. در چنین مواقعی تکلیف چیست؟ کارگر بیکارشده چگونه باید معاش خود و خانواده خود را تامین کند؟ تکلیف کارفرما ... ادامه مطلب
۲۶ بهمن, ۱۳۹۸admin

تماس تلفنی