رزومه ها

شرکت هایی که به ما اعتماد کردند

۱- شرکت تولیدی و خدماتی الوان نقش پود
۲- شرکت تولید تن ماهی ماهیابه
۳- شرکت تولیدی صنعتی ایران ابزار
۴- شرکت صنعتی فن بوتان
۵- شرکت تولیدی الکترونور شفاف
۶- شرکت شایا صنعت
۷- شرکت سروش توسعه معادن
۸- شرکت تولیدی بازرگانی کاردار کیش
۹- شرکت گوشت و شیر بهین
۱۰- شرکت یاقوت سبز وارنا

۱- شرکت کهن دژ پاسارگاد
۲- شرکت ساختمانی نیک سازه
۳- شرکت پیمانکاری بازرگانی پرداد پوشش صنعت
۴- شرکت پیمانکاری ایران کمپاکت
۵- شرکت پیمانکاری بهکار گستر توانا
۶- شرکت ساماندهان ایلیا جنوب
۷- شرکت مهندسی رهیافت انتقال سیگنال
۸- شرکت بتن قالب ایوان
۹- شرکت پیمانکاری آدران البرز
۱۰- شرکت پیمانکاری راه شولدر
۱۱- شرکت مهندسی توسعه فراتاو
۱۲- شرکت پیشرو کوثر نارساران
۱۳- شرکت ساختمانی جهان مارال کاسپین
۱۴- شرکت مهندسی شیمی کنترل پارس
۱۵- شرکت فنی و مهندسی دیسال
١۶- نیرو گسترش نارین
١٧- توسعه فرا مبنا جهان
١٨- توسعه ارتباط یادگار نوین
١٩- ستاره الوند پارس
٢٠- کیا سازه اهواز
٢١- میراب صنعت خرم

۱- شرکت بازرگانی تولیدی گیاه خاک سالم
۲- شرکت بازرگانی طلوع
۳- شرکت بازرگانی امپراطور شرق
۴- شرکت بازرگانی طبی سلامت تهران
۵- شرکت بازرگانی پگاه نیکاء قائم
۶- شرکت ‍ژرف اندیشان امیر صدرا
۷- شرکت بازرگانی نیک آذین
۸- شرکت بازرگانی اخوان شعبان
۹- شرکت بازرگانی منسوجات عرفان
۱۰- شرکت گلنان پوراتوس
۱۱- شرکت مواد غذایی رازان
۱۲- شرکت آریان شفا خواه
۱۳- شرکت بازرگانی ناوک
۱۴- شرکت طلوع طلایی وارنا
۱۵- شرکت پیشرو صنعت گلبهار
۱۶- شرکت رنوس بافت ایران
۱۷- شرکت بازرگانی بهمنش
۱۸- شرکت فولاد ساز
۱۹- شرکت ایمان گستر فجر
۲۰- شرکت سفیر تجارت رز
۲۱- شرکت ظریف تجارت آروین
۲۲- شرکت پدیدار روز
٢٣- آرمان فراز صدار
٢۴- فراز مهر اطلس
٢۵- بازرگانی احمد ودوودی مفید
٢۶- سام شیمی پارسیان
٢٧- آرمان فراز تجهیز
٢٨- سامان توان انرژی
٢٩- رادین تجارت سنام
٣٠- فولاد تکین آسیا
٣١- تجهیزات صنایع ایران
٣٢- سازه بنای سبز ویرا
٣٣- صرافی پارسا
٣۴- صرافی زرین و شرکاء
٣۵- آریا پیشتاز جاوید

۱- شرکت ثنا صنعت
۲- شرکت خدماتیی آفرینش درمان طلایی
۳- شرکت برآیند توسعه
۴- شرکت خدمات چاپ ورق آرا پوشش
۵- تعمیرگاه مانوئل
۶- شرکت خدماتی فرزانگان ایران پاک
۷- شرکت روانکاران پویای ری
۸- املاک عرشیا
۹- املاک استقلال
۱۰- املاک آراد
۱۱- املاک تیسا
۱۲- چاپ نادر زاده

تماس تلفنی