تگ: حسابرسی عملیاتی

۲۹

بهمن۱۳۹۵

حسابرسی عملیاتی

بهمن ۲۹, ۱۳۹۵
اهداف حسابرسی عملیاتی ممکن است خیلی متفاوت باشد و شامل اهداف، ارزیابی اثربخشی، صرفه اقتصادی و کارایی برنامه؛ کنترل‎های داخلی؛ رعایت قوانین و مقررات؛ و تحلیل وضعیت آتی می‎باشد.  حسابرسی‎ عملیاتی ‎به ‎عنوان خدماتی ‎تعریف شده است ‎که فراهم‎کننده اطمینان یا نتیجه‎گیری‎هایی بر مبنای ارزیابی شواهد کافی و مناسب ... خواند بیشتر

ثبت سفارش