تگ: سرمایه گذاری

۱۰

مرداد۱۳۹۶
نرخ بازده داخلی یا IRR، نرخی است که سود و زیان یک پروژه را مشخص می‌کند.   نرخ بازده داخلی چیست؟ :برای اینکه بدانید نرخ بازده داخلی چیست و چگونه از آن استفاده می‌شود، ادامه‌ی مطلب را دنبال کنید.یکی از روش‌های محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه، محاسبه‌ی نرخ بازده ... خواند بیشتر

ثبت سفارش